poradnik podatkowy

Przypominamy, że wzrosły składki ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

16 stycznia 2024
podziel się na:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych grup ubezpieczonych – osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących – od 1 stycznia 2024 r. jest wyższa.

Zmiana ta jest związana z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wprowadzaną od 1 stycznia 2024 r. – w przypadku osób płacących składki preferencyjne od podstawy wymiaru równej 30% minimalnego wynagrodzenia. U takich osób składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

  • 248,41 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 101,81 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
  • 31,18 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorców tych czeka kolejny wzrost podstawy wymiaru składek w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4300 zł. 

Podwyższone zostaną także składki na ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki ZUS na zasadach ogólnych. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wynosi 7824 zł.

Oznacza to, że za miesiące styczeń–grudzień 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne ww. osób nie może być niższa od kwoty:

  • 916,35 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 375,55 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
  • 115,01 zł (tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. wynosi 234 720 zł.

Poradnik podatkowy >>