poradnik podatkowy

Terminy sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. nie będą wydłużone

7 marca 2023
podziel się na:
Roczne sprawozdanie finansowe należy sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego – zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzić sprawozdanie należy nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Za 2019 r., za 2020 r. i za 2021 r. firmy miały więcej czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych, gdyż terminy z nimi związane były przedłużane na mocy wydawanych rozporządzeń. Było to spowodowane pandemią COVID-19, oraz dodatkowymi problemami związanymi z wdrażaniem przepisów Polskiego Ładu.

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl/web/finanse), terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2022 r. nie będą wydłużone.

Wszystkie podmioty objęte obowiązkami sprawozdawczymi określonymi w ustawie o rachunkowości muszą sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ustawowo wyznaczonych terminach.

Podmioty, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, sprawozdania finansowe za 2022 r. należy sporządzić do 31 marca 2023 r., a zatwierdzić do 30 czerwca 2023 r. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sprawozdanie to przekazuje się odpowiednim instytucjom – to, jakie elementy sprawozdania, jakim instytucjom i w jakim terminie, zależy od rodzaju jednostki.

W komunikacie Ministerstwo Finansów wskazało, że prowadzi prace w kierunku przesunięcia terminu złożenia CIT-8 i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w tym zeznaniu.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie www.gov.pl/web/finanse poinformowało, że prowadzi prace związane z wydaniem rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 r., zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym,
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdop.

2023-03-07

 

Poradnik podatkowy >>