poradnik podatkowy

Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki

12 maja 2022
podziel się na:

Co do zasady samodzielna umowa zlecenia stanowi dla osoby ją wykonującej podstawę opłacania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.  Jednak nie dotyczy to młodych uczących się zleceniobiorców. Umowy zlecenia zawierane z uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami w wieku do 26 lat  nie podlegają  ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Wynika to z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.) oraz art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).

Podmiot zatrudniający taką osobę nie ma obowiązku zgłaszać jej do ubezpieczeń w ZUS. Tym samym od kwoty wypłacanego jej wynagrodzenia nie ma obowiązku potrącać  składek ZUS. Ma to również zastosowanie gdy zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia w firmie rodziców.

Po ukończeniu 26 lat przez zleceniobiorcę będącego studentem zleceniodawca ma natomiast obowiązek zgłoszenia go w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowych i wypadkowego) oraz zdrowotnego (na druku ZUS ZUA) lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZZA). Jako datę zgłoszenia do tych ubezpieczeń należy podać w tym druku dzień, w którym zleceniobiorca będący studentem ukończył 26 lat (przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem dnia, co oznacza, że wiek np. 26 lat osiąga się z początkiem dnia 26. urodzin, a nie dopiero z jego upływem). Od tego również dnia od wypłacanego zleceniobiorcy wynagrodzenia zleceniodawca powinien naliczać mu składki ubezpieczeniowe do ZUS.

Student do ukończenia 26 lat z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega żadnym ubezpieczeniom w ZUS.

 

Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje

 

Gdańsk, 2022-05-11