poradnik podatkowy

Umowa zlecenie a działalność gospodarcza

20 września 2023
podziel się na:

Umowa zlecenie a działalność gospodarcza to dwa różne źródła przychodów. Przedsiębiorca ma prawo zawierać umowy cywilnoprawne z innymi podmiotami. Istotne jest jednak to, czy czynności wykonywane w ramach tej umowy wchodzą w zakres usług świadczonych w działalności.

Należy jednak rozróżnić dwa przypadki:

1) działalność prowadzona jest w innym zakresie niż zawarta umowa zlecenie,

2) profil działalności pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy zlecenie.

Działalność prowadzona jest w innym zakresie niż zawarta umowa zlecenie

Jeżeli czynności wykonywane w ramach prowadzenia firmy i zlecenia są różne, wówczas rozliczenie podatku też będzie odrębne. Z tytułu umowy zlecenie przedsiębiorca powinien zostać rozliczony na podstawie rachunku. Podatek od wynagrodzenia zleceniobiorcy potrąca i odprowadza do urzędu skarbowego zleceniodawca. Do końca stycznia, osoba łącząca działalność ze zleceniem otrzyma od zleceniodawcy PIT-11, który będzie musiała rozliczyć dodatkowo przy sporządzaniu zeznania rocznego.

Profil działalności pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy zlecenie

W tej sytuacji wszystkie przychody osiągnięte z tytułu umowy zlecenie będą traktowane jako przychody z działalności. Rozliczenie między podmiotami powinno odbyć się na zasadzie wystawienia faktury za świadczone usługi. Przychód z tej umowy powinien zostać uwzględniony podczas wyliczania zaliczki z działalności.

Zgodnie z najnowszą interpretacją oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2023 r., znak DI/100000/43/387/2023 umowa zlecenia jest traktowana jako odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych tylko w przypadku, gdy przychód z niej uzyskiwany jest opodatkowany jako z działalności wykonywanej osobiście. Jeśli przychód ze zlecenia jest przychodem z działalności gospodarczej, wtedy ze zlecenia nie ma ubezpieczenia i składek. 

Świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia zawartej w ramach prowadzonej działalności nie powoduje powstania kolejnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem. Wtedy konieczne jest opłacanie składek wyłącznie z działalności. W tej sytuacji przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek z tytułu zawarcia umowy zlecenie. Aby uznać umowę zlecenie jako wykonywaną w ramach działalności, to przychód z tej umowy powinien być opodatkowany na takich samych zasadach jak przychód z działalności.

2023-09-20

 

Poradnik podatkowy >>