poradnik podatkowy

Usługi konsultacyjne a podatek VAT

2 czerwca 2022
podziel się na:

Usługi doradztwa nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Czy inaczej jest z usługą konsultacji?

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy stosują zwolnienie podmiotowe z VAT pytają czy usługi doradztwa i usługi konsultacyjne są tym samym rodzajem świadczenia? Czy doradztwo biznesowe, prawne, medyczne, porady architektów, księgowych jest czym innym niż świadczenie konsultacji w tych branżach? Pytanie jest bardzo istotne w przypadku przedsiębiorców stosujących zwolnienie podmiotowe z VAT, którzy po wykonaniu usługi doradczej tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem do wartości sprzedaży nieprzekraczającej 200.000 zł stosować nie mogą podmioty świadczące usługi doradcze.

 

Czy doradztwo jest tą samą usługą co usługi konsultacyjne, czy też są to usługi niezależne, w efekcie świadczenie konsultacji w różnych dziedzinach bez usługi doradztwa pozwala na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT?

Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów. Samo zarejestrowanie działalności pod określonym PKD nie wyłącza z opodatkowania VAT Znaczenie mają faktycznie wykonywane czynności w ramach świadczonych usług. Jeżeli wykonywane czynności, w ramach działalności gospodarczej, nie mają charakteru doradztwa, to zwolnienie z VAT obowiązywałoby do czasu przekroczenia obrotu 200.000 zł

W dniu 22 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (IPPP2/443-979/12-2/KOM) w podobnej sprawie:

Podatnik planował poszerzyć zakres zarejestrowanej (…) działalności gospodarczej o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy (PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne) w związku z czym zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, gdyż faktycznie wykonywał jedynie czynności w zakresie inżynierii a nie doradztwa.

Odpowiedź organu podatkowego jest następująca:

Jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające wyłącznie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, oraz o ile rzeczywiście nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (inżynieryjne, techniczne, czy też inne), wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy –  przyznając podatnikowi rację, co do jego stanowiska, w którym wskazał, że faktycznie wykonywane przez niego czynności nie stanowią doradztwa, mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej.

Reasumując:

Podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy o VAT, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w tym m.in. nie świadczy usług prawniczych oraz w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego).

2022-06-02

 

Rejestracja do VAT UE – kogo obowiązuje