19 września 2019

Usługi konsultacyjne a podatek VAT

Gabriela Brzezińska

Usługi doradztwa nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Czy inaczej jest z usługą konsultacji?

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy stosują zwolnienie podmiotowe z VAT pytają czy usługi doradztwa i usługi konsultacyjne są tym samym rodzajem świadczenia? Czy doradztwo biznesowe, prawne, medyczne, porady architektów, księgowych jest czym innym niż świadczenie konsultacji w tych branżach? Pytanie jest bardzo istotne w przypadku przedsiębiorców stosujących zwolnienie podmiotowe z VAT, którzy po wykonaniu usługi doradczej tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem do wartości sprzedaży nieprzekraczającej 200.000 zł stosować nie mogą podmioty świadczące usługi doradcze.

usługi księgowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/

Czy doradztwo jest tą samą usługą co usługi konsultacyjne, czy też są to usługi niezależne, w efekcie świadczenie konsultacji w różnych dziedzinach bez usługi doradztwa pozwala na korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT?

Wykonywanie czynności rozumianych jako doradztwo wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów. Samo zarejestrowanie działalności pod określonym PKD nie wyłącza z opodatkowania VAT Znaczenie mają faktycznie wykonywane czynności w ramach świadczonych usług. Jeżeli wykonywane czynności, w ramach działalności gospodarczej, nie mają charakteru doradztwa, to zwolnienie z VAT obowiązywałoby do czasu przekroczenia obrotu 200.000 zł

W dniu 22 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (IPPP2/443-979/12-2/KOM) w podobnej sprawie:

Podatnik planował poszerzyć zakres zarejestrowanej (…) działalności gospodarczej o wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy (PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne) w związku z czym zwrócił się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, gdyż faktycznie wykonywał jedynie czynności w zakresie inżynierii a nie doradztwa.

Odpowiedź organu podatkowego jest następująca:

Jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające wyłącznie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane, oraz o ile rzeczywiście nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (inżynieryjne, techniczne, czy też inne), wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy –  przyznając podatnikowi rację, co do jego stanowiska, w którym wskazał, że faktycznie wykonywane przez niego czynności nie stanowią doradztwa, mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej.

Reasumując:

Podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1-12 ustawy o VAT, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, w tym m.in. nie świadczy usług prawniczych oraz w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego).

2019-09-19

biuro rachunkowe cennik

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/

Umów się z księgową: