21 marca 2024

Wakacje od składek ZUS dla przedsiębiorców – wszystko na ten temat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli najmniejszym przedsiębiorcom wziąć urlop od opłacania składek ZUS przez wybrany miesiąc w roku. Z wakacji od składek będą mogli skorzystać Przedsiębiorcy, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób. Roczne przychody takiej firmy nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro.

Jak korzystać z wakacji składkowych?

Wakacje od zus są rozwiązaniem dobrowolnym. Przedsiębiorca sam będzie podejmował decyzję, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Właściciel firmy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe za siebie i max. 9 innych osób i osiągają roczne przychody do 2 mln euro, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Wakacje składkowe nie obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Co ważne, wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Regulacja ta nie będzie obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego. Nie dotyczą osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących i pracowników.

W czasie trwania wakacji od ZUS Przedsiębiorcy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro).

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Czyli, jeżeli będzie chciał, by to lipiec był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w czerwcu.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony. Informacja o tym fakcie będzie dostępna w systemie teleinformatycznym.

 

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców tzn. do 20. dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązania jeszcze w 2024 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii z wakacji składkowych będzie mogło skorzystać 1,7 mln osób.

 

2024-03-21

 

Poradnik podatkowy >>