poradnik podatkowy

Wsparcie dla Przedsiębiorców i pakiet osłonowy

19 marca 2020
podziel się na:

 – pakiet osłonowy –

Jeżeli masz problemy finansowe, nie masz możliwości zapłacenia w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, możesz skorzystać z ulg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi masz prawo złożyć wniosek rozłożeniu podatku na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości podatkowej. Sprawdź jakie masz możliwości.

Rozłożenie na raty należności podatkowych

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga polegająca na podziale kwoty podatku lub innych zobowiązań podatkowych na co najmniej dwie części i ustalenia dla nich nowych terminów płatności. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-inne-podatki/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych

pit

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

Umorzenie zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych podatnika.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_292-umorzenie-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek

Decyzja o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu czy umorzeniu zaległości podatkowej jest uznaniowa – to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do zapłaty należności w późniejszym terminie. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do odroczenia płatności, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak zapłata podatku wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

Wniosek o rozłożenie podatku na raty, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej czy umorzenie zaległości, złóż przed upływem tego terminu.

Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę.

Wniosek o rozłożenie podatku na raty, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej czy umorzenie zaległości oraz wniosek o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego.

 – pakiet osłonowy –

Trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem

Pakiet osłonowy to zestaw propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się koronawiorusa. Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:

  • ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
  • poprawy płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
  • ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

https://www.biznes.gov.pl/pl/nowe-propozycje-nad-ktorymi-prace-zaczelo-ministerstwo-rozwoju-ktore-maja-wesprzec-firmy-dotkniete-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

 – pakiet osłonowy –

doradztwo księgowe