19 grudnia 2019

Wyższe składki ZUS w 2020 r.

– składki zus –

Dla niektórych przedsiębiorców w roku 2020r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie 3.136,20 zł.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych od 1 stycznia 2020r. wyniesie 5.227 zł.

Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1147).

Kwota tego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców opłacających te składki na ogólnych zasadach. Dla tej grupy osób ubezpieczonych najniższa podstawa wymiaru składek społecznych wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Zatem, przedsiębiorcy będą naliczać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty 3.136,20 zł, tj. 5.227 zł × 60%. W tym roku opłacają je od kwoty 2.859 zł, tj. 4.765 zł × 60%.

2019-12-13

 

biuro rachunkowe cennik kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/