poradnik podatkowy

Zawiadomienia i oświadczenia do urzędu skarbowego razem z PIT za 2019r.

16 grudnia 2019
podziel się na:

– pismo do urzędu skarbowego –

Rok 2019 przyniósł całkiem sporo uproszczeń w zakresie obowiązków informacyjnych dla podatników pdof. Dotychczas podatnik o wielu kwestiach, informował urząd skarbowy odrębnymi zawiadomieniami lub oświadczeniami. Aktualnie podatnik ma obowiązek poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy dopiero w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zgłaszane okoliczności miały miejsce.

Zatem w zeznaniu za 2019 r. podatnicy będą zawiadamiali o:

  • wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej stosowanego w 2019 r.,
  • wyborze na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek,
  • wyborze na 2019 r. zaliczek w formie uproszczonej,
  • wyborze na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu,
  • wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu.

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zawiadamiania o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.

Zniesiony został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego przez podatnika pdof o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku. Podatnik, który zdecydował się na ich prowadzenie w 2019 r., mimo że w poprzednim roku nie osiągnął przychodów w kwocie co najmniej 2 mln euro, poinformuje o prowadzeniu ksiąg dopiero w zeznaniu rocznym za ten rok.

 

2019-12-16certyfikowane biuro rachunkowe

kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/