poradnik podatkowy

Zmiana kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn

10 maja 2023
podziel się na:

Od 1 lipca 2023 r. będą obowiązywały wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn na podstawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803), zwanej ustawą deregulacjną.

Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku funkcjonują od 20 lat. Kwoty te zostały ustalone jako odpowiednik krotności minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych grup podatkowych jako odpowiednik krotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku I grupy podatkowej 12-krotności, II grupy podatkowej – 9-krotności, w przypadku III grupy podatkowej – 6-krotności ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (800 zł w 2003 r.).

Po zmianach opodatkowaniu będzie podlegać nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat:

1) 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Ważne:

Nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 lipca 2023 r., będą stosowane przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Nie nastąpiły zmiany w zakresie korzystania przez członków najbliższej rodziny, należących do tzw. grupy zerowej, z całkowitego zwolnienia podatkowego – o ile dopełnią stosownych formalności, tj. np. w przypadku darowizny, jeśli złożą w terminie do urzędu skarbowego zawiadomienie SD-ZD2 oraz – gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne – udokumentują ich transfer w sposób wskazany w przepisach (np. przelewem z konta darczyńcy na konto obdarowanego).

 

2023-05-10

Poradnik podatkowy >>

Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT