poradnik podatkowy

Jest sposób na odliczenie grudniowej składki zdrowotnej

7 grudnia 2021
podziel się na:

Sposób dokonywania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odliczeń od podatku dochodowego z tytułu składek zdrowotnych odbywa się na takich samych zasadach dla wszystkich podatników, którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych. Dotyczy on podatników opłacających podatek według skali podatkowej, jak i podatek liniowy. Również forma opłacania zaliczek na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne, czy uproszczone) nie ma znaczenia.

Wyliczając zaliczkę na pdof za dany miesiąc w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca pomniejsza ją o kwotę składki zdrowotnej opłaconej w danym miesiącu. Co do zasady, z racji terminów regulowania składek zdrowotnych obniża ją o składki opłacone w danym miesiącu za miesiąc poprzedni.

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt ewidencjonowany również obniżają w trakcie roku o składkę zdrowotną należny zryczałtowany podatek dochodowy za dany miesiąc, a opłacający kartę podatkową – miesięczną kwotę karty wynikającą z decyzji organu podatkowego.

W wyniku wejścia od 01.01.2022 w życie przepisów Polskiego Ładu nastąpi likwidacja przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę dokonania odliczenia od podatku z tytułu składki zdrowotnej. W wyniku uchylenia tych uregulowań od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości obniżenia podatku o składki zdrowotne. Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. nie będzie już podlegała odliczeniu od podatku, gdy do jej zapłaty w ustawowym terminie dojdzie dopiero w styczniu 2022 r., czyli w momencie, w którym będą już obowiązywały nowe zasady. Nie będzie tu miało znaczenia, że składka zdrowotna dotyczy roku poprzedniego. Składka zdrowotna zapłacona w styczniu przepadnie.

Do końca 2021 r., niezależnie od formy opodatkowania działalności gospodarczej, odliczenie od podatku składki zdrowotnej możliwe jest po jej opłaceniu do ZUS zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi. Przepisy te nie zabraniają opłacania składek z wyprzedzeniem. W związku z tym gdy podatnik zapłaci w grudniu 2021 wszystkie składki ZUS należne za grudzień 2021, będzie miał prawo odliczyć składkę zdrowotną od zaliczki na podatek lub należnego podatku dochodowego za grudzień 2021. W grudniu 2021. będzie miał też prawo odliczyć od zaliczki na podatek zapłaconą w tym samym miesiącu składkę zdrowotną za listopad 2021.

Skala podatkowa 2022r. i ulga dla klasy średniej