poradnik podatkowy

Powrót do zwolnienia z VAT

10 maja 2023
podziel się na:

Są dwa rodzaje zwolnienia z podatku VAT. Jedno ze zwolnień dotyczy przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest zdeterminowane wysokości osiąganych obrotów w firmie a tym samym przedsiębiorca nie ma możliwości wybory czy danych rodzaj działalności będzie opodatkowany podatkiem VAT czy nie. Zasady te są uregulowane ustawą o podatku VAT.

Drugie zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym z VAT.  Jest ono przewidziane w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) i przysługuje przedsiębiorcom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Przy zwolnienie podmiotowym przedsiębiorca ma możliwość wyboru czy od razu opodatkować VAT sprzedaż czy poczekać do osiągniecia limitu.

Cześć podatników, która zdecydowała się na opodatkowanie VAT sprzedaży chce wrócić do zwolnienia z VAT. Zasady powrotu do zwolnienia podmiotowego reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej jednak niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, pod warunkiem że wartość sprzedaży u danego podatnika nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 200.000 zł.

Aby można było skorzystać z możliwości powrotu do zwolnienia, muszą być spełnione dwa warunki:

 1. osiągnięta przez podatnika w ubiegłym roku wartość sprzedaży nie może przekroczyć limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (tj. 200.000 zł),

 2. podatnik nie może wykonywać czynności określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT (na podstawie tego przepisu ze zwolnienia podmiotowego z VAT – ze względu na wartość sprzedaży – nie mogą korzystać m.in. podatnicy dokonujący dostaw terenów budowlanych, a także świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego).

Przepisy ustawy o VAT art. 113 są stosowane odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana. W formularzu w części C.1. należy zaznaczyć poz. 30 “Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy” i w poz. 40 podać datę (dzień, miesiąc i rok), od której podatnik będzie korzystał ze zwolnienia.

2023-05-10

Poradnik podatkowy >>

 

Usługi konsultacyjne a podatek VAT