30 grudnia 2020

KALENDARZ OBOWIĄZKÓW DLA KSIĘGOWYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROK 2021.

Poznaj najważniejsze terminy obowiązków podatkowych, których w roku 2021 muszą dopełnić Księgowi i Przedsiębiorcy.

Listę tą będziemy na bieżąco uzupełniać.

Do 20 Stycznia 2021r.

 • PIT-6
 • PFRON deklaracje DEK-R i INF-2

Do 31 Stycznia 2021r.

 • Deklaracja chęci skorzystania z “Małego ZUS PLUS” na bieżący rok
 • PIT-4R
 • PIT-8AR
 • PIT-19A
 • PIT-11 (DO US)
 • PIT-16A
 • ZUS IWA
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego
 • Deklaracja o podatku od nieruchomości
 • CIT-10z
 • Spółki jawne – informacja o wspólnikach do Naczelnika Urzędu Skarbowego o niepłaceniu CIT

Do 15 Lutego 2021r.

 • ZUS RPA dla wypłat w następnym miesiącu (do 10 dnia miesiąca następnego za rok poprzedni)
 • Deklaracja podatku od środków transportu

Do 20 Lutego 2021r.

 • Zmiana formy opodatkowania – informacja

Do 25 Lutego 2021r.

 • Korekta struktury podatku VAT w deklaracji VAT-7

Do 28 Lutego 2021r.

 • PIT-11 (do pracowników)
 • PIT-8C
 • PIT-28
 • Informacja dla pracowników którzy złożyli rezygnacje z PPK, że w tym roku mijają 4 lata
 • Informacja osoby ubezpieczonej (dawne RMUA)
 • Zaświadczenia o przychodach pracujących emerytów i rencistów do ZUS
 • IFT-1

Do 31 Marca 2021r.

 • CIT-8
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020r.
 • Deklaracja o odpadach
 • IFT-2
 • ZUS ZSWA

Do 30 Kwietnia 2021r.

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • DSF-1 danina solidarnościowa
 • Złożenie Sprawozdania Finansowego za 2020r. osób fizycznych

Do 30 Czerwca 2021r.

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r.

Do 15 Lipca 2021r.

 • Ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego za 2020r. do KRS

 

cdn …

 

konsultacje księgowe

 ____________________________________________________________________________________

 

kursy księgowe