poradnik podatkowy

Nowa matryca stawek VAT

1 lipca 2020
podziel się na:

– matryca stawek vat –

Od 1 lipca 2020r. wyszła z użycia dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) dla potrzeb podatku VAT. Od tego dnia towary dla potrzeb VAT są oznaczane przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Nowe zasady upraszczają system stawek VAT oraz ułatwić stosowanie odpowiednich stawek VAT do konkretnych towarów. Jedną stawką VAT objęte są całe grupy towarowe (działy CN).

Komisja Europejska każdego roku ogłasza rozporządzeniem wykonawczym nową wersję CN- Nomenklatury Scalonej. W 2020 r. obowiązuje Nomenklatura Scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Przedsiębiorcy będą musieli każdego roku  sprawdzać, czy nie zmieniła się klasyfikacja towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN). Zwrócić należy uwagę, że w przepisach o podatku VAT nie ma zasady, że zmiana CN nie spowoduje zmiany stawek VAT.

Zapisz się na szkolenie:

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/zmiany-w-vat/

Tylko w przypadku towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, objętych pakietem paliwowym, znalazło się takie zastrzeżenie.

Przedsiębiorcy mają możliwość ustalenia numer CN towaru, którego nr PKWiU 2008 posiadają, przy pomocy m.in. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny kluczy powiązań między CN a PKWiU 2015 oraz między PKWiU 2015 a PKWiU 2008.

Przykładowe towary i odpowiadające im stawki VAT od 1 lipca 2020 r.

Dział 09 CN ­- Kawa, herbata, mate, przyprawy

Stawką 23% należy opodatkować:

  • kawę, nawet paloną lub bezkofeinową, łupinki i łuski kawy, substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji,
  • herbatę, nawet aromatyzowaną, oraz mate.

Zgodnie z art. 41 ust. 12f pkt 1 ustawy o VAT stawkę 23% należy stosować do kawy i herbaty serwowanych jako napój w kawiarniach, restauracjach, barach, zarówno na miejscu, jak i na wynos.

Przyprawy objęte tym działem są opodatkowane stawką 8% (poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT). W dziale tym są wymienione takie przyprawy jak.: pieprz, papryka, cynamon, kardamon, wanilia, goździki, gałka muszkatołowa, nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagody jałowca, imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry.

Jest też wymieniona kategoria “Pozostałe”, czyli niewymienione wprost przyprawy. Oznacza to obniżenie stawki VAT z 23% na 8% na niektóre przyprawy, np. paprykę słodką, gałkę muszkatołową….

 

Konsultacje księgowe

Dział 08 CN –  5% VAT na wszystkie owoce i orzechy jadalne

Cały dział 08 CN jest opodatkowany stawką 5% (poz. 6 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Stawka ta ma zastosowanie do wszystkich owoców i orzechów jadalnych.

W dziale 08 CN są również kategorie “Pozostałe”, gdzie należy sklasyfikować niewymienione owoce i orzechy jadalne. Objęcie całego działu stawką 5% spowoduje obniżenie stawki VAT na owoce cytrusowe, tropikalne i podzwrotnikowe. (…)

 

Dział 16 CN  Przetwory z mięsa, ryb lub owoców morza

Towary wymienione w dziale 16 są opodatkowane stawką 5% (poz. 11 zał. nr 10 do ustawy o VAT), z kilkoma wyjątkami.

Te wyjątki to:

  • kawior i jego namiastki,
  • ekstrakty i soki ze skorupiaków (np. krabów, krewetek, homarów), mięczaków (np. ostryg, omułków, ośmiornic) i pozostałych bezkręgowców wodnych,
  • skorupiaki (np. kraby, krewetki, homary), mięczaki (np. ostrygi, omułki, ośmiornice) i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane,

Towary te są opodatkowane stawką 23%.

Stawka VAT dla dostaw towarów i usług dokonanych w okresie przejściowym

Zasady stosowania stawek VAT oraz zwolnień z VAT w okresach przejściowych towarzyszących zmianom stawek VAT są uregulowane w art. 41 ust. 14a-14h ustawy o VAT regulują. Dotyczy to czynności uprzednio zwolnionych od podatku oraz zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych i zmiany wysokości stawek.

W sytuacji gdy faktura będzie wystawiona w czerwcu, a dostawa towaru będzie miała miejsce w lipcu, należy wówczas zastosować ogólną zasadę wynikającą z tych przepisów. Podobnie gdy dostawa będzie w czerwcu a faktura w lipcu.

W przypadku dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku i dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

O tym, jaką stawkę zastosować, będzie decydowała data dokonania dostawy lub wykonania usługi. Data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia faktury nie mają znaczenia.

Usługi a nowa matryca stawek VAT

Usługi będą klasyfikowane według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. Nową PKWiU określa rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm.

W większości przypadków numery PKWiU 2015 nie zostały zmienione w porównaniu do starego PKWiU 2008. Dla celów klasyfikacji i ustalania stawek VAT będzie decydował numer CN.

Zmian w zakresie opodatkowania usług jest niewiele, a te najważniejsze to:

  • określenie stawki 8% dla czynności dokonywanych w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej,
  • przeniesienie do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania stawki 8% do robót konserwacyjnych, ale zakres stosowania stawki 8% pozostał bez zmian,
  • wprowadzenie obniżonych stawek VAT na świadczenie niektórych usług w postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dzienników i czasopism,
  • wprowadzenie stawki 8% na świadczenie usług licencjonowania programów komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych,
  • objęcie stawką 8% świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT).

Numer PKWiU decyduje o stawce VAT dla usługi, gdy jest powołany w przepisach VAT.

Zapisz się na szkolenie:

https://dwaplusjeden.com/kursy-i-szkolenia/wszystko-o-podatku-vat/

Stawki 0% VAT do usług według numeru CN

O zakresie stosowania stawki 0% nie decyduje numer PKWiU. Może mieć natomiast znaczenie numer CN statku, którego dotyczą usługi.

Wykaz usług opodatkowanych stawką 0% został wymieniony w:

– art. 83 ustawy o VAT

oraz

– rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Nowe brzmienie otrzymały art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15 ustawy o VAT oraz uchylony został art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Stosowanie stawki 5% VAT do usług po 1 lipca 2020 r.

Według  nowego brzmienia art. 41 ust. 2a ustawy o VAT jest możliwość stosowania stawki 5% do usług wymienionych w zał. nr 10 do ustawy o VAT.

Usługi są jednak wymienione tylko w jednej pozycji załącznika. Jest to poz. 24, która dotyczy dostarczania drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19 tego załącznika (np. książki).

Stosowanie stawki 8% VAT dla usług

Została wprowadzona nowa treść załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Liczba pozycji tego załącznika zmniejszy się ze 150 do 73, z czego 55 pozycji dotyczy usług.

Dla wielu wymienionych tam usług o stawce VAT decyduje numer PKWiU. W przypadku części z nich o możliwości zastosowania stawki 8% decyduje spełnienie wskazanych tam warunków. Nie spowodowało to zasadniczo zmian w zakresie opodatkowania usług wymienionych w zał. nr 3 do ustawy o VAT.

Zakres usług opodatkowanych według stawki 8% jest określony w ustawie o VAT.

Największe zmiany dotyczą usług gastronomicznych. Nie zawsze czynności dokonywane w ramach działalności gastronomicznej stanowią świadczenie usług w rozumieniu VAT.

Według przepisów unijnych oraz orzecznictwa unijnego czynności te z punktu widzenia VAT mogą stanowić dostawy towarów. Na przykład w przypadku sprzedaży posiłków na wynos czy w przypadku posiłków zamawianych przez telefon. Przez wiele lat toczyły się spory podatników z organami podatkowymi, które kwestionowały stosowanie stawki 5% zamiast 8%.

Po zmianie matrycy stawek VAT nie powinno być wątpliwości, że w tym przypadku nie można stosować stawki 5%. Nowe przepisy –  art. 41 ust. 12f ustawy o VAT – przewidują stosowanie stawki 8% do wszystkich czynności czyli do dostaw towarów i świadczenia usług, które według PKWiU 2015 są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem.

Stawka 8% nie będzie miała zastosowania do całej sprzedaży składającej się na te czynności.

Gdańsk, 2020-07-01

 

zmiany w vat