poradnik podatkowy

Od 1 października 2019 niższa stawka PIT i wyższe koszty pracownicze

26 września 2019
podziel się na:

stawka podatku

 

Senat uchwalił  ustawę o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw.

1 października 2019 r. zostanie obniżona stawka PIT z 18% na 17%, przy jednoczesnym zachowaniu stawki 32% dla dochodów ponad 85.528 zł.

Obniżenie stawki podatku z 18% do 17% dotyczy przedsiębiorców korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych.  Obniżonej stawki podatku skorzystają również podatnicy, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. Należą do nich pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, jak i emeryci oraz renciści.

W rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka PIT wynosić będzie 17,75%. Jest to wypadkowa obowiązywania przez 9 miesięcy 2019 r. stawki 18%, a przez 3 miesiące 17% w odniesieniu do dochodów dotyczących całego 2019 r.

Zmienią się również kwoty zmniejszające podatek uwzględniane w rozliczeniu rocznym, które są różne w zależności od kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 525,12 zł (obecnie jest 556,02 zł).

Wprowadzono także zmiany w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej, a także podatników osiągających dochody z najmu.

Nowe zasady obliczania zaliczek będą dotyczyły zaliczek obliczanych od dnia 1 października br. Obejmie już zaliczkę obliczaną do 20 października br., czyli np. za wrzesień 2019 r. lub za III kwartał 2019 r.

Zaliczki te będą obliczane narastająco od początku roku, ale z zastosowaniem stawki PIT w wysokości 17,75% oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł.

Od 1 października 2019 r. miesięczne podstawowe koszty pracownicze wyniosą 250 zł, a dla dojeżdżających 300 zł miesięcznie. Dotyczy to także osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy o pdof.

W 2019 r. limit roczny kosztów dla jednoetatowców miejscowych podwyższono z 1.335 zł do 1.751,25 zł, a dla jednoetatowców dojeżdżających z 1.668,72 zł do 2.151,54 zł.

Limit roczny dotyczący wieloetatowców miejscowych zwiększono z 2.002,05 zł do 2.626,54 zł.

Limit roczny dla wieloetatowców dojeżdżających podwyższono z 2.502,56 zł do 3.226,92 zł.

2019.09.26

 

usługi księgowe

Kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/ksiegowosc-dla-malej-firmy/