poradnik podatkowy

Rodzaje opodatkowania dochodów Przedsiębiorców w 2019r/ 2020r. Danina solidarnościowa.

22 listopada 2019
podziel się na:

 – podatek dochodowy –

Podatek dochodowy w Polsce zależy od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przyszły podatnik może zatem sam zdecydować, w jaki sposób będzie rozliczać się z urzędem skarbowym. Rodzaje opodatkowania dochodów firmy zależą od rodzaju działalności, jej przedmiotu i rozmiaru.

biuro rachunkowe cennik

 

 

Przedsiębiorca decyduje w jaki sposób opodatkuje swój przychód. Do wyboru ma następujące rodzaje podatków i stawki podatkowe:

1. Podatek progresywny czyli na zasadach ogólnych. Jest to opodatkowanie przychodów według skali podatkowej.

Skala podatkowa 2019r.

  Podstawa obliczenia   podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85 528 17,75 % minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr+ 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek
1.000.000 15 181 zł 22 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

 

Podstawa obliczenia podatku (do)Kwota zmniejszająca podatek w 2019r.
8000 zł1440 zł
Powyżej 8000 do 13 000 zł1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
Powyżej 13 000 do 85 528 zł556 zł 02 gr
powyżej 85 528 do 127 00 zł556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

 

Skala podatkowa 2020r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

17%minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki  ponad 85 528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku (do)Kwota zmniejszająca podatek w 2020r.
8000 zł1420 zł
Powyżej 8000 do 13 000 zł1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
Powyżej 13 000 do 85 528 zł548 zł 30gr
powyżej 85 528 do 127 00 zł548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

 

2. Podatek liniowy 19%

Podatek linowy płaci się od dochodów

  – z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30c ustawy,

dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy

 – dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31 grudnia 2006r. (jeżeli nabycie nastąpiło do dnia 31 grudnia 2006 r. Opodatkowanie następuje według „starych” zasad – 10% przychodu, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

3. Podatek ryczałty

Występują dwa rodzaje ryczałtu

  • karta podatkowa- czyli według stawek określonych przez urząd skarbowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Stawki ryczałtu są następujące:

20%, 17%, 8,5%, 5,5% 3%

Podatek ten mogą stosować tylko przedsiębiorcy, spełniający warunki ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące działalność w formie indywidualnej lub spółki cywilnej albo jawnej.

Danina solidarnościowa – trzeci próg podatkowy

W 2019 roku wprowadzono jeszcze nowe rozwiązanie podatkowe, nazywane niekiedy trzecim progiem podatkowym skali. Jest to tak zwana „danina solidarnościowa”. Ma ona na celu opodatkowanie najbogatszych podatników.

Od 2019 roku wszyscy podatnicy osiągający dochody roczne powyżej 1 000 000  złotych zapłacą daninę solidarnościową. Jest to dodatkowy podatek w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Danina solidarnościowa będzie konieczna do rozliczenia na oddzielnym formularzu podatkowym, obok standardowego PIT, takiego jak PIT-36 czy PIT-37.

Danina solidarnościowa dotyczy dochodów uzyskanych od początku roku 2019 (od 1 stycznia tego roku). Opłacana będzie jednorazowo za cały rok, do dnia 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.

Podatnicy nie będą mieli obowiązku płacenia zaliczek w trakcie roku, nawet po przekroczeniu miliona złotych.  Za 2019 rok, podatnicy zapłacą daninę solidarnościową, jednorazowo do 30 kwietnia 2020.

2019-11-22

konsultacje księgowe

kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/konsultacje-ksiegowe/