poradnik podatkowy

Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) a sankcje dochodowe

9 stycznia 2020
podziel się na:

– split payment –

Split payment, który od 1 listopada 2019 r. obowiązuje na gruncie ustawy o VAT, polega na dokonywaniu płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że wartość sprzedaży netto wpłacana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała część zapłaty, w wysokości kwoty VAT, wpłacana jest na dedykowany specjalny rachunek bankowy dostawcy (rachunek VAT).

Od 1 stycznia 2020 r. zmienione zostały przepisy ustawy o pdof oraz o pdop. W tego roku gdy przedsiębiorca, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów “mechanizm podzielonej płatności”, zapłaci za transakcję o wartości powyżej 15.000 zł na rzecz innego przedsiębiorcy z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), nie będzie uznać jako koszt podatkowy kosztu takiej części, w jakiej płatności dokonał z pominięciem split payment.

Gdy przedsiębiorca dokona zapłaty za towar lub usługę z pominięciem split payment już po zaliczeniu transakcji do kosztów uzyskania przychodów, wówczas ma obowiązek pomniejszyć koszty podatkowe.  Koszty pomniejszą się w części odpowiadającej tej płatności z pominięcie split payment. Gdy nie będzie możliwości zmniejszenia kosztów podatkowych obowiązkiem jest zwiększenie przychodów podatkowych.

Przepisy te mają zastosowanie  do płatności  w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie mają zastosowania do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Więcej o split paymet pisaliśmy również w artykułach. Sprawdź więcej informacji:

Obowiązkowy split payment w VAT dla towarów wrażliwych – praktyczne problemy

Split payment – zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT od 1 listopada 2019r.

2020-01-09

 

oferta usług księgowych

kliknij w link: https://dwaplusjeden.com/