poradnik podatkowy

Tarcza antykryzysowa a ulga na złe długi

24 czerwca 2020
podziel się na:

W tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się dodatkowe uregulowania dotyczące zatorów płatniczych, czyli tzw. ulgi na złe długi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wierzyciele uprawnieni są do zmniejszania podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – umorzenie pożyczki, wakacje kredytowe, praca zdalna

Co do zasady, zmniejszenia dochodu dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Zgodnie z zapisami tarczy 4.0 (zmiany do ustawy o pdof art. 52w, a do ustawy o pdop art. 38o), okres, w którym wierzyciele są uprawnieni do zmniejszenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczaną do przychodów należnych wartość takich wierzytelności, został skrócony.

Zmniejszenie może następować począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

W tarczy 4.0 znalazło się również rozwiązanie dla podatników, którzy w 2020 r. wybrali uproszczone zaliczki na podatek.

Przedsiębiorcy opłacający uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy mogą zmniejszać zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Przedsiębiorcy będący podatnikami pdof będą mogli zmniejszać tę zaliczkę o 17% wartości wierzytelności – przy opodatkowaniu według skali, a korzystający z podatku liniowego – o 19%. Mali podatnicy pdop opłacający zaliczki uproszczone będą mogli je zmniejszać o 9% wartości wierzytelności, a pozostali podatnicy – o 19%.

Wszystkie zmienione przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

2020-06-24

biuro rachunkowe cennik