poradnik podatkowy

Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

20 grudnia 2022
podziel się na:

Czy przy niskim wynagrodzeniu, niższym niż minimalna płaca można korzystać ze zwolnienia z opłacania za siebie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z opłacania za siebie składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  należy spełnić warunki określone w obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. art. 82 ust. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Przepis ten adresowany jest do przedsiębiorców, którzy są jednocześnie zatrudnieni na etacie.

Na podstawie tych przepisów pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2022 r. jest nie wyższa niż 3.010 zł), prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność, jest zwolniony – jako przedsiębiorca – z opłacania za siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

  • uzyskuje z prowadzonej pozarolniczej działalności przychód w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2022 r. nie wyższy niż 1.505 zł, a w 2023 r.: od stycznia do czerwca – nie wyższy niż 1.745 zł, a od lipca do grudnia – nie wyższy niż 1.800 zł) oraz
  • opłaca z prowadzonej działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2022-12-20

 

Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

Poradnik podatkowy