poradnik podatkowy

Wybór formy opodatkowania

14 stycznia 2021
podziel się na:

Osoby fizyczne, które zakładają działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania wyboru na dany rok podatkowy formy opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorca i chcesz zmienić formę opodatkowania również ma obowiązek dokonania zgłoszenia o tej zmianie.

Obowiązek te dotyczy podatników, którzy zdecydują się na podatek liniowy oraz ci, którzy wybiorą zryczałtowane formy opodatkowania, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Skala podatkowa przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą z mocy ustawy, co powoduje, że nie muszą zawiadamiać fiskusa o jej wyborze.

Przedsiębiorcy, którzy postanowią zdecydują się opłacać podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze tych form opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego.

Dokonany wybór jednej z  form opodatkowania ma zastosowanie również w latach następnych. Chyba że w kolejnym roku przedsiębiorca zawiadomi, również w formie pisemnej, naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Natomiast termin składania wniosku o zastosowanie karty podatkowej, czyli PIT-16 dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą, upływa 20 stycznia roku podatkowego.

Omówione oświadczenia, zawiadomienia i wnioski podatnicy mają możliwość złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

2021-01-14

 

Wybór formy opodatkowania w roku 2021r. Czy warto dokonać zmiany?

 

pit