poradnik podatkowy

Wynagrodzenie chorobowe dla nowozatrudnionego pracownika – na jakich zasadach?

12 maja 2022
podziel się na:

Osoba zatrudniona od 1 kwietnia 2022 r. jest niezdolna do pracy od 11 kwietnia 2022 r. Czy ma ona prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od czy osoba zatrudniona jest pracownikiem na umowę o pracę (wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje bowiem np. osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia).

Jeśli jest pracownikiem na umowę o pracę, to istotne jest, czy w bieżącym roku kalendarzowym pracownik ten nie wykorzystał już (np. z tytułu zatrudnienia w innej firmie) limitu należnego wynagrodzenia chorobowego, wynoszącego – w zależności od jego wieku – 33 lub 14 dni. Jeśli tak, to od pierwszego dnia obecnej niezdolności do pracy miałby od razu prawo do zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w sytuacjach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, a więc m.in. wówczas, gdy:

  • jego niezdolność do pracy przypada na okres wyczekiwania,
  • na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje on prawo do wynagrodzenia,
  • wyczerpał już okres zasiłkowy (dotyczy niezdolności do pracy występującej po przerwie nieprzekraczającego 60 dni, spowodowanej tą samą chorobą co przed przerwą).

Reguluje to art. 92 Kodeksu pracy z uwzględnieniem przepisów art. 4, art. 8-9 i art. 12 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133).

Zakładając, iż zatrudniona osoba  jest pracownikiem na umowę o p[racę i wcześniej (w 2022 r.) nie korzystała ze świadczeń chorobowych, to biorąc pod uwagę, iż jej niezdolność do pracy powstała po upływie ewentualnego okresu wyczekiwania wynoszącego 30 dni, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia obecnej niezdolności do pracy.

 

Gdańsk, 2022-05-12

Umowa zlecenia ze studiującym synem – podatek i składki