31 stycznia 2023

Zmiana formy opodatkowania 2022/2023 w PIT

Wielokrotne zmiany w projekcie Polskiego Ładu doprowadziły do spadku zainteresowania opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem oraz podatkiem liniowym. Rekompensując potencjalne szkody, w związku z nowelizacjami w PIT, dla podatników PIT-28 oraz PIT-36L wprowadzono możliwość ponownej zmiany sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

  • Podatnicy otrzymali dodatkowy termin na zmianę formy opodatkowania za 2022 r. – ryczałtowcy oraz podatnicy podatku liniowego
  • Modyfikacja rozliczeń PIT będzie możliwa za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36

Zmiana formy opodatkowania – zasady ogólne

Co do zasady, przedsiębiorcy mają możliwość przejścia na inny rodzaj rozliczenia z urzędem skarbowym w ściśle określonym terminie. Wyboru innego sposobu opodatkowania należy dokonać nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatnik osiągnął przychód.

Zmiana formy opodatkowania – ryczałt i podatek liniowy

Biorąc pod uwagę częstotliwość i ilość zmian w przepisach prawa podatkowego, podatnikom podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodu ewidencjonowanych przyznano możliwość modyfikacji sposobu rozliczenia za 2022 r. w dłuższym terminie, czyli do 2 maja 2023 roku. Termin ten jest zbieżny z ostatnim dniem na złożenie zeznania rocznego za 2022 rok. Podatnicy podatku zryczałtowanego oraz podatku liniowego będą mogli dokonać zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem zeznania rocznego PIT-36. Zmiana rozliczeń podatkowych będzie odnosiła się do całego 2022 roku.

Możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 r. w dłuższym terminie została przewidziana wyłącznie dla ryczałtowców i liniowców ograniczając możliwość przejścia tylko na zasady ogólne (według skali podatkowej 12 oraz 32%).

  • PIT-36 zamiast PIT-36L – w przypadku podatników zmieniających formę opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową,
  • PIT-36 zamiast PIT-28 – w przypadku podatników zmieniających formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową.

Zmiana formy opodatkowania, ale na chwilę…

Podatnicy muszą wiedzieć, że decyzja o wyborze skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczy tylko tego roku. Jeśli podatnik na początku 2022 r. (lub w latach wcześniejszych) wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym albo ryczałtem ewidencjonowanym, to ta forma opodatkowania dotyczy roku 2023 i lat następnych. Nie zmienia tego wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r.

Podatnik, który w 2023 r. nie chce stosować:

  • podatku liniowego – musi zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania (wtedy będzie opodatkowany według skali podatkowej) albo złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • ryczałtu ewidencjonowanego – musi złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym o rezygnacji z tej formy opodatkowania (wtedy będzie opodatkowany według skali podatkowej) albo oświadczenie o wyborze podatku liniowego.

Podatnik, który będzie chciał dokonać trwałej zmiany formy opodatkowania będzie mógł tego dokonać wedle tradycyjnych reguł, mianowicie:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód/dochód w 2023 r. i latach późniejszych;
  • poprzez zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

2023-01-31

Zgłoszenie wyboru formy opodatkowania na 2023 r.