14 grudnia 2022

Czy można anulować fakturę?

Co do zasady przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług w przypadku, gdy nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Faktura jest wystawiana w celu udokumentowania rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Faktura pełni również rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy). W ten sposób faktura zostaje wprowadzona do obrotu prawnego.

Jeżeli faktura została wystawiona przez pomyłkę, na podstawie anulowanego zamówienia, wówczas nie dokumentuje ona rzeczywistej transakcji i nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Anulowania wystawionych faktur nie zostało uregulowane w przepisach o VAT, w praktyce jednak dopuszcza się taką możliwość. Anulowanie faktury dotyczy tych sytuacji, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną. Anulowanie faktury powinno dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez przedsiębiorcą do obrotu prawnego.  Według organów podatkowych dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonania na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznościach anulowania) uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. Organ podkreślił, że anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 2 listopada 2022 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.375.2022.1.NF.

Odzież Przedsiębiorcy a koszty

2022-12-14