31 stycznia 2023

Składki zdrowotne Przedsiębiorców w 2023r.

Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy:

  • według skali podatkowej,
  • liniowy
  • IP Box

ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej w oparciu o wysokość firmowego dochodu, w ciągu roku składkowego trwającego od 1 lutego danego roku do 31 stycznia następnego roku.

Podstawa naliczenia składki zdrowotnej nie być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego:

  • w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – nie niższa niż 3.490 zł.

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani podatkiem liniowym naliczają składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru, ale nie niższej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego:

  • od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – składka nie powinna być niższa niż 314,10 zł.

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, za miesiące od stycznia do grudnia 2023 r. składkę zdrowotną powinni naliczać od podstawy wymiaru w kwocie:

➡ 4.179,56 zł (stanowiącej 60% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – jeśli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczą 60.000 zł; składka wynosi 376,16 zł,

➡ 6.965,94 zł (stanowiącej 100% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczą 60.000 zł, ale nie będą wyższe niż 300.000 zł, składka wynosi 626,93 zł,

➡ 12.538,69 zł (stanowiącej 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – gdy firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego będą wyższe niż 300.000 zł; składka wynosi 1.128,48 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 r., włącznie z wypłatami z zysku –  6.965,94 zł – stanowi podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, np. wspólników spółki komandytowej, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. czy komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej opłacają za siebie składkę zdrowotną od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. W dniu 1 stycznia 2023 r. wynosiło ono 3.490 zł, więc tyle dokładnie wynosi podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców za miesiące od stycznia do grudnia 2023 r., a składka – 314,10 zł.

2023-01-31

Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Wysokość składki zdrowotnej wspólnika spółki jednoosobowej

Poradnik podatkowy >>