20 września 2022

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy

Podatnicy mogą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w serwisie e-Urząd Skarbowy. Wydanie zaświadczenia przez serwis nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w formie papierowej lub przez Internet. Od 7 września 2022 r. istnieje możliwość przekazania wniosku i uzyskania zaświadczenia przez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy. Zaświadczenie jest w tym ostatnim przypadku wydawane automatycznie bez udziału urzędu skarbowego. Można je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisywane pieczęcią Szefa KAS.

Wcześniej udostępnione zostały też zaświadczenia takie jak:

  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego,
  • o odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w podatku PIT (ZAS-DFU),
  • o wysokości dochodu podatnika w podatku PIT (ZAS-DF).

Aby złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie w e-Urzędzie Skarbowym, trzeba zalogować się do serwisu z użyciem login.gov.pl (tj. profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu) albo aplikacji mObywatel. Konieczne jest ponadto wyrażenie zgody na e-Korespondencję. Osoby korzystające z tej usługi nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej za wystawienie zaświadczenia.

Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym jest dokumentem elektronicznym, który w niezmienionej formie potwierdza podane w nim informacje.

Dokumentem jest tylko doręczony podatnikowi plik elektroniczny. Wydruk zaświadczenia nie ma mocy dokumentu. Nie zostanie też dodatkowo podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. Zaświadczenia wystawione w formie dokumentu elektronicznego powinny być jednak respektowane, jeżeli zostaną przedstawione przy załatwianiu różnego rodzaju spraw, np. w banku czy na uczelni.

Gdańsk, 2022-09-20

 

Kwoty minimalnego wynagrodzenie w roku 2023 – dwukrotny wzrost.