poradnik podatkowy

Podatek dochodowy – kwartalny ryczałt w 2023r.

30 stycznia 2023
podziel się na:
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, której firmowe przychody (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, co do zasady należny podatek z tego tytułu opłaca co miesiąc. Jeżeli spełni warunki wskazane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może możliwość wpłacania tego podatku raz na kwartał. W tej sytuacji opłaca podatek w terminie do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego począwszy od ryczałtu za IV kwartał 2023 r. – w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnikami mogącymi skorzystać z tej możliwości regulowania ryczałtu ewidencjonowanego w systemie kwartalnym są przedsiębiorcy, którzy:

  • rozpoczynają działalność gospodarczą
  • osiągnęli za poprzedni rok podatkowy przychody nieprzekraczające ustawowego limitu.

Dla podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej dokonywanie wpłat ryczałtu w systemie kwartalnym w 2023 r. dostępne jest pod warunkiem, że jego przychody uzyskane z tej działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

Zatem, prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2023 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 965.440 zł (przeliczone według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października 2022 r., tj. 3 października 2022 r.).

O wyborze kwartalnego ryczałtu należy zawiadomić organ podatkowy. Informację tę podatnik przekazuje w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował kwartalny sposób opłacania ryczałtu ewidencjonowanego. Jednocześnie, wybierając ten sposób regulowania ryczałtu w 2023 r., przedsiębiorca zgłosi go w PIT-28 za 2023 r.

2023-01-30

 

Przewodnik zakładania sp. z o.o. dla przedsiębiorców – bezpłatny e-book

Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

Poradnik podatkowy >>