19 października 2022

Wyższe stawki kilometrówki

Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wzrosną. Według tych stawek pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych. Tak wynika z projektu z dnia 11 października 2022 r. nowelizacji (nr 250 z wykazu RCL) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W projkecie przewidziano maksymalne wysokości stawek mają wynosić:

1)  dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie 0,5214 zł),

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (obecnie 0,8358 zł),

2) dla motocykla – 0,69 zł (obecnie 0,2302 zł),

3) dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie 0,1382 zł).

Propozycja kosztów za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów została przygotowana na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego w 2019 r., a następnie zwaloryzowana.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

– 2022-10-19 –

Praca w godzinach nadliczbowych