28 grudnia 2020

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do obowiązującego w 2020 r. (2.600 zł). W rezultacie, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7% w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

W 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Jest to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

2020-12-28

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

PIT