28 grudnia 2020

Kolejna branża z kasami online od 01.01.2021r. Kto może wnioskować o przesunięcie terminu.

Co do zasady ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kas dotychczas używanych przez podatników kas z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii. Ustawodawca wskazał podmioty, które są zobowiązane, w określonych terminach, do wymiany starych kas na kasy on-line.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek używania kas online dotyczy podatników:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 2 grudnia 2020 r. zamieszczonym na stronie www.gov.pl przypomniało o zbliżającym się terminie wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy on-line przez wskazanych wyżej podatników. Dodatkowo poinformowało, że w ramach wymiany starych kas na kasy on-line mogą oni skorzystać z przysługującej ulgi na ich zakup.

Od 1 czerwca 2020 r. podmioty działające m.in. w branży hotelarskiej i gastronomicznej mogą, używać, do ewidencjonowania sprzedaży, kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kasy te stanowią alternatywę dla użytkowanych obecnie przez podatników kas rejestrujących i analogicznie jak kasy on-line posiadają funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Do końca roku 2020 przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą składać wnioski o przedłużenie terminu na zakup kasy fiskalnej online – przypomina Ministerstwo Finansów. W przypadku branży gastronomicznej i restauracyjnej termin na zakup takiej kasy mija 1 stycznia 2021 r.

MF dodało, że urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online.

“Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe” – zaznaczyło MF.

Resort wskazał, że zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż mają obowiązek kupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która odcisnęła skutki na całej gospodarce, ale szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin 30 czerwca 2020 r. został wydłużony do 1 stycznia 2021 r.

Według ministerstwa branża gastronomiczna przygotowała się do zmiany przepisów. Zgodnie z danymi resortu ponad 85 proc. punktów jest już w kasy zaopatrzone.

Wzór wniosku o przesunięcie terminu:

Wniosek o odroczenie zakupu kasy online

2020-12-28

 

Tarcza Antykryzysowa 6.0 – 6 form wsparcia jakie można otrzymać z ZUS.

 

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2021 r.

konsultacje księgowe